მასწავლებელთა პროფესიული მომზადება

TLC Tbilisi Language Centre-ის მასწავლებელთა ტრეინინგი არის შესავალი კურსი იმ კანდიდატებისთვის რომლებსაც არ გააჩნიათ ან აქვთ მცირე გამოცდილება ინგლისური ენის სწავლებისა.კურსის განმავლობაში კანდიდატები გაეცნობიან ეფექტური სწავლების პრინციპებს. აითვისებენ ზრდასრული და ახალგაზრდა მოსწავლეებისათვის ინგლისური ენის სწავლების პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.

ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა: 3-5
გაკვეთილების რაოდენობა : 10 გაკვეთილი; (კვირაში 2-ჯერ, 3 საათი)
კურსის ფასი : 400,00 ლარიდარეგისტრირდით კურსზე
ბეჭდვა